Vítáme Vás na oficiálních stránkách obchodní společnosti Správa nemovitostí města Jičína, a.s.

Tato obchodní společnost byla založena  zakladatelskou listinou ze dne 16.7.2009 statutárním městem Jičín jako jediným akcionářem. Město Jičín vložilo do společnosti základní kapitál ve výši 2 000 000,-Kč.

Účelem bylo zajistit převod Městského bytového podniku Jičín - zrušené příspěvkové organizace bez likvidace  k 30.4.2010 na akciovou společnost a tím usnadnit a zefektivnit řízení dodávek tepla, teplé užitkové vody a elektrické energie pro odběratele ve městě Jičíně.

Neméně důležitým účelem bylo zajištění správy, provozu, údržby a modernizace bytového a nebytového fondu města Jičína.

Hlášení poruch
PO – PÁ    5.30 – 14.00 hod.         na telefon 493 544 576, 493 544 574 - byt. hosp.  493 544 572 - tep. hosp

PO – PÁ  14.00 – 22.00 hod.
                                                  na telefon 733 612 450
SO – NE    6.00 – 22.00 hod.